8

அவள் தங்கும் விடுதி, சிறிய உணவகம், சில்லென்ற சாரல், ஜன்னல் அருகே நின்று அவள் என்னோடு அழைபேசியில் பேசிக் கொண்டிருந்தாள். வார்த்தைகளை விட விழிகளையே தேடி பேசினேன். செல்ல செருக்கேற உடனிருந்த நண்பன் செல்லலாமா என தொல்லை செய்தான்.

8

அவளும் சொன்னாள் தோழன் அழைக்கிறான் துணை செல் என்று, கடந்து சென்றால் உன்னைக் காண முடியாதே. அச்சோ…நீ போய் தூங்கு என ஊடல் செய்தாள். ஒருவழியாய் புறப்பட்டு சென்றேன்.

ஒவ்வொரு உறவும் நெருக்கம் அதிகமாகும் போது ஒரு பிரிவை சந்திக்கும். தவறிய நட்பும் ,வார்த்தை கலைந்த அழைப்புகளும் எங்கள் பிரிவை உறுதி படுத்தின. அவளை கண்டும் காணாமல் பேசாமல் தவித்தே தவிர்த்தே நாட்கள் கடந்தன.

 

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.