செங்காந்தள் மலர் – கார்த்திகை செல்வம்

செங்காந்தள் மலரை பற்றி ஏற்கனவே பலவேறு பட்ட பதிவுகள் ஒன்றை போலவே வார்த்தை மாறமல் எழுதப்பட்டுள்ளன. அதில் சில குறிப்பிட்டதக்க தகவலை இங்கு பகிர்ந்துள்ளேன். நம் இலக்கியங்களில் காந்தள் என்று சிறப்பித்துக் கூறப்படும் இந்த மலர் கார்த்திகை மாதத்தில்...

உணவியல் : திடமான உடலுக்கு தினை

“தினைஅனைத்தே ஆயினும் செய்த நன்றுண்டால் பனைஅனைத்தா உள்ளுவர் சான்றோர் – பனையனைத்து என்றும் செயினும் இலங்கருவி நன்னாட நன்றில நன்றறியார் மாட்டு” –நாலடியார். 344தானியங்கள் உண்பது உடலுக்கு ஏற்றது, நன்மை பயக்கும் என்றறிந்தும் நம்மால் அதனைச் சரிவிகித...

Category - Agriculture

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.