உணவியல் : திடமான உடலுக்கு தினை

“தினைஅனைத்தே ஆயினும் செய்த நன்றுண்டால் பனைஅனைத்தா உள்ளுவர் சான்றோர் – பனையனைத்து என்றும் செயினும் இலங்கருவி நன்னாட நன்றில நன்றறியார் மாட்டு” –நாலடியார். 344தானியங்கள் உண்பது உடலுக்கு ஏற்றது, நன்மை பயக்கும் என்றறிந்தும் நம்மால் அதனைச் சரிவிகித...

ஏன் இந்திய கழிப்பறைகள் சிறந்தவை? 5 அறிவியல் காரணங்கள்

இந்தியர்களாகிய நாம் என்றுமே மேற்கத்திய நாட்டு கலாச்சாரத்தின் பால் கவர்ந்த வண்ணமே உள்ளோம். நம் சந்தையை ஆக்கிரமித்துள்ள ஐரோப்பிய அமெரிக்க தினசரிகள் உடை முதல் உணவு வரை நின்று விடாமல் நம் கழிப்பறையிலும் நுழைந்திருக்கிறது. மனித இனம் எவ்வளவோ முன்னேற்றம்...

சிறுநீரக கல் அறிகுறிகள் மற்றும் சுலபமாக கரைய மருத்துவம்

சிறுநீரகத்தில், சிறுநீரில் உள்ள கிரிஸ்டல் எனப்படுகிற உப்புகள் (கால்சியம், ஆக்சலேட், யூரிக் அமிலம் ஆகியவை) ஒன்றுதிரண்டு, சிறுநீர்ப் பாதையில் பல்வேறு அளவுள்ள கற்களை உருவாக்கலாம். சிறுநீரானது சிறுநீரகத்தில் உற்பத்தியாகி, சிறுநீர்க் குழாய் வழியே...

Category - Health

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.