செங்காந்தள் மலர் – கார்த்திகை செல்வம்

செங்காந்தள் மலரை பற்றி ஏற்கனவே பலவேறு பட்ட பதிவுகள் ஒன்றை போலவே வார்த்தை மாறமல் எழுதப்பட்டுள்ளன. அதில் சில குறிப்பிட்டதக்க தகவலை இங்கு பகிர்ந்துள்ளேன். நம் இலக்கியங்களில் காந்தள் என்று சிறப்பித்துக் கூறப்படும் இந்த மலர் கார்த்திகை மாதத்தில்...

அறிய வேண்டிய அபூர்வ இரத்த வகை

இரத்தம் நம் உடல் செயலாக்கத்தின் ஆதாரம். உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்தின் செயல்பாட்டிலும் இரத்தத்தின் பங்கு இன்றியமையாதது.எல்லோருக்கும் வாழ்வின் எதோவொரு சமயத்தில் இரத்தம் பெறவோ அல்லது தானம் வழங்கவோ நேரிடும். ஒவ்வொருவரும் தனது இரத்த வகையையும் தங்கள் உடன்...

ஏன் இந்திய கழிப்பறைகள் சிறந்தவை? 5 அறிவியல் காரணங்கள்

இந்தியர்களாகிய நாம் என்றுமே மேற்கத்திய நாட்டு கலாச்சாரத்தின் பால் கவர்ந்த வண்ணமே உள்ளோம். நம் சந்தையை ஆக்கிரமித்துள்ள ஐரோப்பிய அமெரிக்க தினசரிகள் உடை முதல் உணவு வரை நின்று விடாமல் நம் கழிப்பறையிலும் நுழைந்திருக்கிறது. மனித இனம் எவ்வளவோ முன்னேற்றம்...

Category - Medical

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.